MEDİKAL REÇETE DÖNEM SONLANDIRMA, FATURALANDIRMA VE TESLİMATI HAKKINDA  (03-02-2018)

MEDİKAL REÇETE DÖNEM SONLANDIRMA, FATURALANDIRMA VE TESLİMATI HAKKINDA

1. SİSTEME GİRİŞ

https://medsahis.sgk.gov.tr/sahis/ adresinden,
SGK İl Müdürlüğümüzün dönem sonlandırma için 14 Haziranda dağıtımına başladığı 
şifre ve TC Kimlik Numarası ile sisteme giriş yapılır.

2. DÖNEM SONLANDIRMA

Soldaki Menüden Dönem Sonlandırma seçilir,
- Dönem Sonlandır butonuna basılır,
- Emin misiniz Sorusu Tamam Olarak cevaplanır.
- Sonlandırılmış reçete listesi çıkar

- İCMAL LİSTESİ AL butonu ile 3 nüsha İCMAL LİSTESİ alınır. (A) (kaşe-imza)

 

3. FATURALANDIRMA

- Soldaki Menüden Faturalandırma seçilir,
- Sonlandırılmış dönem seçilerek, fatura tarihleri (ilgili ayın son günü) ve fatura numaraları girilerek FATURALANDIR butonu ile faturalama tamamlanır.
- Faturalandır butonu ile 
3 nüsha ayrı ayrı her fatura için REÇETE LİSTESİ alınır. (B) (kaşe-imza)
- Not: 1. grup, 2. Grup, 3. Grup Reçeteler için ayrı ayrı fatura kesilerek ayrı reçete listesi alınacaktır.
TÜMÜNÜ LİSTELE butonu ile 2 nüsha TÜM FATURA VE REÇETE LİSTESİ alınır. (C) (sonradan (kaşe-imza) yapılması gerekli bölüm eklenmiştir.)

 

4. FATURA YAZIMI

-SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA , Vergi Dairesi : ÇANKAYA Vergi No: 7750409379
- Tarih: İlgili Ayın Son Günü
- ... Adet ...................... Ayı 2. Grup Hasta Alt Bezi Reçete / 3. Grup Hazır Ortez Protez Reçete
- Karşısına TOPLAM TUTARI

- Not: 1. grup, 2. Grup, 3. Grup Reçeteler için ayrı ayrı fatura kesilecektir.
- Katılım Payı Tutarını
- Evrak Referans numarasını
- Toplam Ödenecek tutarı, ayrı ayrı belirterek yazıyoruz
- Fatura altında KDV (%8/%18) Manuel Hesaplanarak yazılır.

3 nüsha FATURA hazır edilir (D)

 

1- Fatura icmalinde toplam tutar yazılan kısım örnekteki (Toplam Tutar) kısmına yazılmalı,
2- Yine fatura icmalinde belirtilen toplam katılım payı örnekteki Katılım Payı kısmında belirtilmeli,
3- Fatura icmalinde belirtilen toplam ödenecek tutar da örnekte yer alan Genel Toplam ‘kısmına yazılmalı.
4- Fatura icmalindeki toplam tutara ,toplam ödenecek tutara KDV dahil olup, ayrıyeten KDV Genel Toplam 'dan(toplam ödenecek tutar) düşülerek faturada gösterilmeli Genel Toplam(Toplam Ödenecek Tutar) 'a ekleme yapılmadan fatura kesilmelidir.
KDV TUTAR HESABI (EXCEL)

5. ÜST YAZI (E) (3 adet)

- Medikal Sözleşmesindeki (EK-6/6) Üst yazı , BANKA bilgileri dahil doldurulur / hazırlanır
- 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup için ayrı ayrı 3 adet üst yazı hazırlanacaktır.
 

6. REÇETE VE EKLERİ (F)
Arkası Medikal Sözleşmesi EK-6/7 de örneği verildiği şekilde doldurulmuş reçeteler
- Reçeteyi yazan hekim tarafından Aslı Gibidir Onayı yapılmış Raporlar / Rapor Aslı
- Medulaya reçete girişi yapıldıktan sonra alınan Reçete Çıktısı
- Ürüne ait bayilik belgesi
- Hasta taahütnamesi istenen ürünlen için taahütname
- Sevk belgesi istenen hastalar için sevk belgesi
- Her reçete için ilgili belgeler birbirine zımbalanarak, faturalandırma aşamasında aldığımız listeye
(B)göre numaralandırılır.
- Reçete arkalarında eczacı 
(kaşe-imza) bulunmalıdır.

7. TESLİME HAZIRLIK VE TESLİM

- EVRAK KAYIT İÇİN HAZIRLANACAK BELGELER:
- 1. Grup, 2. Grup ve 3. Grup için ayrı ayrı 1 adet üst yazı hazırlanacak,
.Üst yazı 
.Faturaların 3 nüsha
.İcmal Listesinin 3 nüsha
.Faturalandırma 3 nüsha
.Tümünü listele 2 nüsha (SGK mavi poşet ön cebe konulacak )
Sistemden alınan tüm çıktılar (kaşe-imza) yapılmalıdır.
Her Grup ayrı SGK Mavi Poşete konulacak .