TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


Etil Alkol Satışı Hakkında

                                                                    BÖLGE ECZACI ODASI

                                                           YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

 

        Birliğimize T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'ndan gelen Alkol Satışı konulu yazı ile, tıbbi kullanım amaçlı etil alkolün piyasaya arz miktarının son yıllarda dikkat çekici bir şekilde arttığının tespit edildiği, Bakanlığa iletilen bilgi ve belgelerden, etil alkolün amacı dışında kullanıldığının müşahede edildiği belirtilerek,

 

       Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin, Etil alkolün piyasaya arzı başlıklı 20'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Tıbbi kullanım amaçlı etil alkol: Eczaneler ve hastaneler gibi sağlık kuruluşları için, 2 ve 5 litre hacimli kaplar içinde ambalajlanmış olarak kullanıma sunulan denatüre edilmemiş etil alkoller, sadece etil alkol üretim tesisinde ambalajlanır ya da ambalajlı olarak ithal edilir. Yetkili etil alkol dağıtım firmaları tarafından piyasaya arz edilen bu etil alkoller etil alkol toptan satış belgesi veya etil alkol ve metanol toptan satış belgesini haiz satıcılar eliyle eczane ve hastane gibi sağlık kuruluşlarının kullanımına sunulur." hükmüne istinaden eczacıların tıbbi kullanım amacıyla temin ettikleri etil alkolün eczanede kullanımları haricinde satışını yapmaları halinde adli ve idari yaptırım uygulanabileceği bildirilmektedir.

 

       Bilgilerinizi ve üyelerinizin konu hakkında bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

 

                                                                                                                    Ecz.Arman ÜNEY

                                                                                                                     Genel Sekreter

 

  

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI