TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


Hâkimler ve Savcılar Kurulu ile Türk Eczacıları Birliği Arasında İmzalanan Protokol Hakkında

Değerli Meslektaşlarımız,

2797 sayılı Yargıtay Kanununun 64. maddesine eklenen "Yargıtay Birinci Başkanı, Başkanvekilleri, Daire Başkanları ve Üyeleri ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili ile bunların Emeklileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin sağlık giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin tabi oldukları hükümler ve esaslar çerçevesinde ödenir " hükmüne istinaden,

Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Birliğimiz arasında "Hâkimler ve Savcılar Kurulu Meslek Mensupları ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Fertlerinin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol" imzalanmıştır.

Sözleşme fiyatı 50 TL. olup,

Sözleşme yapmak isteyen üyelerimizin   11 Ocak 2019   Cuma   günü   mesai bitimine Odamıza bildirmeleri önemle rica olunur.

 

 

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI