TEB. 21 Bölge Aydın Eczacı Odası

 


BAŞKANIMIZ ECZ. SALİH KOZALI'NIN KONUŞMASI-TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 38.DÖNEM II.BÖLGELERARASI TOPLANTISI AFYONKARAHİSAR-22/24 KASIM 2012

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ 38.DÖNEM
II.BÖLGELERARASI TOPLANTISI
AFYONKARAHİSAR-22/24 KASIM 2012

Türk Eczacıları Birliği’nin Değerli Başkan ve üyeleri , Denetleme ve Yüksek Haysiyet Kurulunun Sayın Başkan ve üyeleri; Eczacı Odalarının Değerli Başkan ve Yöneticileri;

Sevgili Meslektaşlarım!Hepinizi şahsım ve Aydın Eczacı Odası adına sevgi ve saygı ile selamlıyorum.

Bizleri burada ağırlayan Afyon Eczacı Odasının Değerli Başkan ve yöneticilerine göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.

Sevgili Meslektaşlarım!
Yılların özlemi olan 6197 sayılı yasanın çıkması hepimizi çok mutlu etti. Fakat bugün aynı yasanın taslak yönetmelik metni ile tedirginlikler yaşıyoruz.Fakülteyi bitiren eczacının 1 yıl yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğunun nasıl düzenleneceği konusunda netlik yok.Bu meslektaşlarımızın sigorta ve ücret konusunda devletten destek alınabilir mi? Ayrıca ciroya göre ikinci eczacı çalıştırma zorunluluğu hakkında odalardan teklif talep edildi. Şahsım ve odam olarak yıllık cirosu 1,5- 2 milyon TL. olan eczanelerin bu kapsamda değerlendirmeleri gerekir diye düşünüyoruz.

Değerli Arkadaşlarım!
Üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ilaç fiyat düşüşleri ve KKİ artışından kaynaklı stok zararlarımız hala karşılanmış değil. Bu konudaki açık tebliğe rağmen bu zararları karşılamayan firmaların aymazlığını anlamak mümkün değildir. Temennimiz odur ki açılan davalar biran önce lehimize sonuçlanır ve cuma fiyat düşüşlerini de kapsayacak şekilde köklü bir çözüme ulaşılır.

Bir diğer önemli konu ölümlere sebep olan bitkisel ürünlerin ve gıda takviyelerinin piyasada gelişigüzel pazarlanmasıdır. Bu tür ürünlerin mutlaka Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılması ve sadece eczanelerde satılması sağlanmalıdır

Sevgili Meslektaşlarım!
3.7 sıralı dağıtımın hem düşük cirolu eczaneler ; hem de etik bozulmanın önlenmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha öncede söylediğim gibi ayaktan kemoterapi ve talasemi reçetelerinin de sıralı dağıtım kapsamına alınmasını talep ediyoruz. Yine aynı şekilde her platformda dile getirdiğim aile eczacılığı konusunun da çalışılması gereken bir alan olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca OTC yasasının biran önce çıkarılması için çalışma yapılmalı ve bu ürünlerin satışının sadece eczanelerde yapılması sağlanmalıdır.

Değerli arkadaşlarım!
Geçtiğimiz günlerde Türk Eczacıları Birliği ve Oda Başkanlarının katılımı ile gerçekleşen yurtdışı gezimizde Fransa, İtalya ve İsviçre eczacıları birliği yetkilileri ile çok yararlı toplantılar yaptık. Buralarda gördük ki ülkemizdeki sorunların bir çoğu Avrupa’da da yaşanıyor. Referans fiyat uygulamaları, ilaç fiyat düşüşleri, düşük karlılık gibi birçok problemden dolayı oradaki eczacılarda mutsuz. Ancak beni en çok etkileyen İsviçre Eczacıları Birliği başkanının konuşması oldu. Başkanın tesbitine göre bundan sonraki süreçte eczacıların tek çıkış yolu düşük karlılık ile uğraşmak yerine hizmet alımındaki iyileştirmelerden ( yani meslek hakkından) geçmektedir.

İsviçre’de eczacı yara, yarık, hemoroid, alerji v.s. gibi 20 kalem hastalıkta yasal olarak ilaç verebiliyor. Ayrıca hasta eczaneye geldiğinde anlaşmalı uzman hekimlerle telekonferans şeklinde görüşerek ilacını veriyor veya hastanın durumu ciddi ise hekimin uyarması ile hastaneye yönlendiriyor. Bu tip reçetelerden 10 Euro hizmet payı alıyor. Mesai saati dışında ve nöbetlerde bu miktar yaklaşık 2 katına çıkıyor. Ayrıca kronik hastalıkların takibinde danışmalık yaptığı hastalar içinde meslek hakkı alıyor.

Ülkemizde de bu tip projeler üretilip eczanelere ekonomik kaynak aktaracak çalışmalar yapılmasını, bu konuda Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odalarına büyük görevler düştüğüne inanıyorum.

Değerli meslektaşlarım!
Önümüzdeki yıllarda zorlu günlerin bizleri beklediğini biliyorum. Sağlıklı yaşam hakkı insanlar için vazgeçilmez en temel haktır. Bizler yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz. Eczanelerimizi ekonomik açıdan ayakta tutabilmemiz ve sorunlarla baş edebilmemizin yegane yolunun birbirimizi sevmekten ve birbirimize kenetlenmekten geçtiğini biliyorum. Örgütlü gücümüzü arkamıza alarak ve birlikte hareket ederek aşamayacağımız engel yoktur diye düşünüyorum.

Bu duygularla sözlerime son verirken şimdiye kadar gösterdikleri gayret ve çalışmalarından dolayı Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti’ne teşekkür ediyor; daha mutlu ve daha aydınlık günler dileği ile hepinize saygılar sunuyorum.
 

ECZ. SALİH KOZALI
21. BÖLGE AYDIN
ECZACI ODASI BAŞKANI

 

 

AYDIN ECZACI ODASI

AYDIN ECZACI ODASI